E-dziennik System Zintegrowanej Platformy Elektronicznej Gminy Zabrodzie
E-Dziennik System Zintegrowanej Platformy Elektronicznej Gminy Zabrodzie

Platforma e-Oświaty Gminy Zabrodzie

Serwis stanowi miejsce przekierowania odwiedzających go Rodziców na wybrany z powyższych przycisków elektroniczny system e-Dziennika właściwej jednostki oświatowej w Gminie Zabrodzie.

Drogi Rodzicu !
Jeśli jeszcze nie posiadasz dostępu do systemu e-Dziennika swojego dziecka zwróć się osobiście do wychowawcy klasy o udostępnienie możliwości korzystania z elektronicznego kanału komunikacji i dostępu do frekwencji i postępów w nauce. System jest bezpłatny dla prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do zabrodzkich placówek oświatowych.

Życzę miłego użytkowania
Adam Ołdak
Wójt Gminy Zabrodzie

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności Mazowsze - Serce Polski Unia Europejska

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013